Chứng nhận chất lượng | D.CHEERY®

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

MỤC LỤC GIẤY TỜ:

1. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 1 TỔNG CỤC ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

2. PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT (CDC) SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

3. GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG HỢP CHUẨN THEO LIÊN MINH HẢI QUAN Á - ÂU

4. GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC XUẤT XỨ SẢN PHẨM

 

-----------------------------------------------------------

  

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM THEO TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 1 TỔNG CỤC ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Tài liệu chứng minh gỗ sồi của Thùng Gỗ Sồi đảm bảo chất lượng về tiêu chuẩn, kỹ thuật và độ an toàn cho sử dụng để ngâm ủ đồ uống có cồn.

(nhấn vào ảnh để xem chi tiết)

-----------------------------------------------------------

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT (CDC) SỞ Y TẾ QUẢNG NINH

Tài liệu này cung cấp các kết quả kiểm nghiệm về chất lượng, hương vị, và các chỉ số hóa học của rượu sau khi được ngâm ủ trong Thùng Gỗ Sồi D.CHEERY, chứng minh rượu đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết trước khi đến tay người tiêu dùng.

(nhấn vào ảnh để xem chi tiết)

-----------------------------------------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG HỢP CHUẨN THEO LIÊN MINH HẢI QUAN Á - ÂU

Giấy chứng nhận đảm bảo Thùng Gỗ Sồi D.CHEERY tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn được yêu cầu bởi Liên minh Hải quan Á - Âu.

(nhấn vào ảnh để xem chi tiết)

-----------------------------------------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC XUẤT XỨ SẢN PHẨM

Tài liệu xác nhận nguồn gốc của của Thùng Gỗ Sồi nhập khẩu Nga, chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm.

(nhấn vào ảnh để xem chi tiết)