Bảng thời gian ngâm ủ Thùng Gỗ Sồi | D.CHEERY

ÁP DỤNG VỚI CÁC SẢN PHẨM THÙNG GỖ SỒI MỚI CHƯA QUA NGÂM Ủ VÀ RƯỢU NGÂM Ủ ĐẦU VÀO LÀ RƯỢU TRẮNG

BẢNG CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO. THỜI GIAN CÓ THỂ THAY ĐỔI PHỤ THUỘC VÀO RẤT NHIỀU YẾU TỐ NHƯ NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO, KỸ THUẬT NGÂM Ủ, THÀNH PHẨM MONG MUỐN,...

VỚI CÁC SẢN PHẨM THÙNG GỖ SỒI ĐÃ QUA SỬ DỤNG, BẠN CHỈ NÊN NGÂM Ủ MỘT LẦN HOẶC DÙNG ĐỂ LÃO HÓA CÁC LOẠI RƯỢU THÀNH PHẨM KHÁC.